Ytre Miljø

Ytre Miljø

Leif Grimsrud AS er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift og har vært dette siden 2013.

Noen viktige grunner til at Leif Grimsrud AS er miljøsertifisert:

Ta samfunnsansvar Ved å sertifisere oss som Miljøfyrtårnbedrift, bidrar vi til bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Jordkloden står overfor en alvorlig klimatrussel dersom vi ikke endrer måten vi lever på, og ansvaret for å nå Norges lavutslippsmål hviler på oss alle.

Driv smart virksomhetsstyring Gjennom sertifiseringsprosessen gjennomgås alle rutiner i vår virksomhet for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer vi ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.

Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering og Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere egen miljøinnsats og samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er anerkjent av myndigheter ved offentlig innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon ved anbud. Det leveres årlig en klima- og miljørapport til Miljøfyrtårn. Vår rapport kan fås ved forespørsel til Miljøfyrtårnansvarlig i bedriften.

  • Kildesortering
  • Kildesortering

Kildesortering er et viktig miljø-tiltak og vi etterstreber god kildesortering på prosjektene med fokus på trevirke, papp/papir og plast.

  • Avfallshåndtering

God avfallshåndtering gir en mer ryddig anleggsplass og et sikrere arbeidsmiljø. Dette reduserer skader og sykefravær. En god avfallshåndtering gjør at ressursene kan benyttes på en fornuftig måte og miljøet spares. Vi håndterer avfall på prosjektene med bruk av avfallsplaner og levering til godkjente mottak.

  • Farlig avfall

Vi har et spesielt fokus på håndtering av farlig avfall/kjemikalier. Begge våre verksteder har miljøstasjoner for mottak av farlig avfall fra prosjektene i tillegg til at godkjente mottak benyttes.