Ytre miljø

Ytre miljø

I september 2021 ble Leif Grimsrud AS er sertifisert etter NS-EN ISO 14001:2015 for første gang og før dette har vi vært en Miljøfyrtårnbedrift siden 2013.

Leif Grimsrud AS ønsker å ta samfunnsansvar ved å bidra til bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Jordkloden står overfor en alvorlig klimatrussel dersom vi ikke endrer måten vi lever på, og ansvaret for å nå Norges lavutslippsmål hviler på oss alle.

Gjennom sertifiseringsprosessen gjennomgås alle rutiner i vår virksomhet for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer vi ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.

Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser og en ISO-sertifisering er for oss et nyttig verktøy for å styrke vår troverdighet. ISO-14001 er en internasjonal miljøsertifisering og verdens mest anerkjente standard for miljøledelse og sertifikatet er vårt bevis på at vi jobber i samsvar med bransjekrav, standarder og normer.

Vi ønsker å påføre ytre miljø minst mulig ugunstige miljøpåvirkninger og det gjør vi ved å jobbe kontinuerlig for en mer miljøvennlig bil- og maskinpark. De fleste av våre maskiner tilfredsstiller steg 4b og for lastebiler er det Euro 6 som gjelder. Vi jobber også kontinuerlig med å redusere tomgangskjøring og følger med på hva markedet har tilgjengelig av elektriske maskiner. I dag har vi bl.a. elektriske hjullastere i drift.

God massedeponering med minst mulig forflytning er også viktig å det planlegges rundt dette på hvert eneste prosjekt.

Kildesortering er et også et viktig miljø-tiltak for oss og vi etterstreber god kildesortering på prosjektene og sorterer fast på bl.a. trevirke, papp/papir, plast og farlig avfall. Vi jobber målbevisst for en sorteringsgrad på minimum 85%. God avfallshåndtering gir en mer ryddig anleggsplass og et sikrere arbeidsmiljø. Dette reduserer skader og sykefravær. En god avfallshåndtering gjør at ressursene kan benyttes på en fornuftig måte og miljøet spares. Vi håndterer avfall på prosjektene med bruk av avfallsplaner og levering til godkjente mottak.

Vi har et spesielt fokus på håndtering av farlig avfall/kjemikalier og derfor har begge våre verksteder miljøstasjoner for mottak av farlig avfall fra prosjektene i tillegg til at godkjente mottak benyttes.

Målet med vårt miljøarbeid er, sammen med kunden, å beskytte miljøet ved å ta samfunnsansvar å ikke forurense og bidra til en grønnere hverdag for alle.