Scroll Top

Styrende dokumenter

Her finner du en oversikt over Leif Grimsrud AS sine styrende dokumenter:

Bedriftens politikk: DC.01b – Politikk LGAS 24

Årsrapport 2023: Årsrapport 2023 LGAS

Etiske retningslinjer: DC.196 – VeilederEtiske retningslinjer LGAS 2024