Scroll Top

Se våre Sertifiseringer

Sentral Godkjent

Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

Godkjenningsbevis 10.09.2024

ISO

  • NS-EN ISO 9001:2015
  • NS-EN ISO 14001:2015
  • NS-ISO 45001:2018

Sertifikat 10315 Leif Grimsrud AS 2023

Achilles-sertifikat

Achilles

Godkjent lærebedrift

Godkjent opplæringsbedrift i

  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Vei og anleggsfaget
  • Fjell og bergverksfaget
  • Anleggsgartnerfaget

Godkjent lærebedrift

Godkjent lærebedrift

Godkjent opplæringsbedrift i yrkessjåførfaget

Godkjent lærebedrift – yrkessjåførfaget

Læreplass-garanti

I samarbeid med Kalnes VGS har vi inngått avtale om læreplassgaranti for elever ved anleggsgartnerlinjen. Les mer her:

Samfunnskontrakt Østfold 2022-2025

Cobuilder

Cobuilder Collaborate/ProductXchange brukerlisens

Cobuilder sertifikat