VA Eidsveien

2000 meter med sanering av VA i boligfelt, oppbygging av nye veier og gangvei, veibelysning og føringsveier.