Tyska – Hollenderen

Halden kommune skal bygge 650 meter med ny vei og fortau på Tyska-Hollenderen. Her legges det også med overføringsledninger for vann, pumpespillvann og fjernvarme. Det skal presses 6 stk. varerør under jernbanen for VA og fjernvarme samt saneres om lag 130 meter med eksisterende VA-ledninger i Refneveien.
H01 Oversikt