Løkenåsen del 2

Opparbeidelse av 3000 meter vei, vann og avløp. Etablering av høydebasseng