Nordby kirkegård

Utvidelse av eksisterende kirkegård for flere gravplasser. Arbeider med drenering av grunn samt overflate arbeider med beplanting og stein.