Levering av pukk på Østfoldbanen

Leif Grimsrud har fått kontrakt med jernbaneverket på levering av pukk til renseverk kjøringen på Østfoldbanen. Rammeavtalen gjelder 2016 og 2017, med opsjon på ytterligere 2 år til og er på 30.000 tonn i året.

Leif Grimsrud tar inn båter med pukk fra Tau på Halden Havn. Her mellomlagres pukken, før den blir lastet opp i pukkvogner på jernbanesporet på havnen.