Gangbro Flåtavika, Fredrikstad

Riving av eksisterende molo, bortkjøring av gammel betong og dandering av eksisterende steiner. Samt oppføring av ny brokonstruksjon i betong.