Rehabilitering kaifront Mossekanalen

Rehabilitering av brygge, arbeidene begynner februar  og skal stå ferdig før påske.

Rehabilitering av gjestebrygga ved Tollboden

Brygga sånn den ser ut i dag.