Gang og sykkelvei Hovin – Holli

Prosjektering og bygging av 5400m gang og sykkelvei med SVV standard. 2 500 m VA-grøfter (vann, spillvann, overvann og trykkavløp).