Sykkelrute 3

Parsell 1:
Bygging av 1000m gang og sykkelvei langs Opsundveien. Fra Tømmerveien til ny bru over Glomma. Dette inkluderer fremføring av føringsveier for el\tele og gatelys. Det skal i tillegg bygges et universelt utformet kantstopp for buss. Omlegging av 250m høyspenttrase.

Parsell 2:
Bygging av 400m gang og sykkelvei på Hafslundsøy.Bruveien – Nordbyveien. Nedlegging av Hafslund høyspent i bakken og oppsetting av rekkverk.