Næringsbygg Rabben

Grunnarbeid og utomhus for nytt produksjonslokaler for kjøttproduksjon. Total areal bygg ca. 1250 m2 og ca. 2200 m2 utomhus med fordeling på kjøreareal og grøntområder.