Løkenåsen felt 1 C

Sprenging og fylling for boligkompleks inklusive VA.