Smedstadkollen BFS1

Prosjektet gjennomføres som totalunderentreprise.
Hele byggetomten skal det skytes ut og det opparbeides vei og VA, strøm, lekeplasser, utomhus, støttemurer og bygging av tomter for 11 boenheter med garasjer.