Bråten VVA
Rabben
Rundkjøring Mastemyr
Utomhus Mysen Aktivitetspark
FV 1392 OSLO LOGISTIKK PARK DRØBAK
Tomteopparbeidelse Leiren
VA Søndre Moer
Gangbane Carlberg gård
Lagerbygg Torvuttaket
Glenne 5
Rehabilitering brygge Mørvika
REHABILITERING AV BRYGGE
Sorgenfri
Verket
Holtskog
SMS5
Ustvedt Bru
Vamma
Utvalgte Prosjekter
1
Holteskogen

Avdeling: Anlegg

Anleggets adresse: Holtskogen 11, 1825 Tomter

Oppdragsgiver: Holteskogen Utvikling AS

Byggetid: Oppstart 2013 – forsetter i 2019

Kontraktsum: 126 181 250,- inkl. mva

Utvalgte prosjekter
1
SMS5

Avdeling: Bane

Anleggets adresse: Moss

Oppdragsgiver: Bane Nor

Byggetid: 2 år

Kontraktsum: 266 mill. eks mva.

Utvalgte prosjekter
1
Sorgenfri

OM PROSJEKTET

Avdeling: Kystmiljø

Anleggets adresse: Sorgenfri Fredrikstad

Oppdragsgiver: 

Byggetid: 

Kontraktsum: