Scroll Top

Privatliv

Privatliv

Vilken typ av personuppgifter vi behandlar

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan relateras till dig. Vi kan samla in och behandla följande kategorier av personuppgifter:

NAMN OCH ANNAN IDENTIFIERBAR INFORMATION

Vi kan till exempel registrera ditt namn, titel, kön och födelsedatum.

DINA KONTAKTUPPGIFTER OCH UPPGIFTER OM DITT PERSONLIGA KONTO ELLER DIN REGISTRERING

Dina kontaktuppgifter kan inkludera din adress, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du registrerar dig för en viss tjänst eller skapar ett personligt konto kan vi också registrera dina inloggningsuppgifter och annan information som du uppger i ditt konto eller anmälningsformulär.

VÅR KOMMUNIKATION MED DIG

Om du skickar oss ett mail eller meddelande via sociala medier, har du registrerat din kommunikation med oss.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN NÄR DU ANVÄNDER VÅR WEBBPLATS

När du besöker vår webbplats, med din tillåtelse, kan vi registrera din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, refererande webbplats, surfbeteende och klickbeteende. Med din tillåtelse kan vi även ta emot din platsinformation.

Dessutom kan vi få ett automatiskt meddelande om du öppnar ett nyhetsbrev eller klickar på en länk i ett nyhetsbrev.

INFORMATION SOM DU DELAR MED OSS

Du kan välja att dela information med oss, till exempel om du svarar på sociala medier eller fyller i en kundenkät.

COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK

Om du använder vår webbplats samlar vi in information via cookies och liknande teknik. För mer information, vänligen läs vår “cookie policy” på sajten.

Så här samlar vi in dina uppgifter

Grimsrud kan få dina personuppgifter på flera olika sätt, till exempel när du fyller i ett formulär, kommunicerar med oss via sociala medier eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Beroende på dina sociala nätverksinställningar kan vi även få information från din leverantör av sociala nätverk.

Det ändamål för vilket vi använder data

De huvudsakliga ändamålen för vilka vi använder dina personuppgifter är:

TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER TILL DIG

För att förenkla användningen av våra onlinetjänster för dig kan vi analysera de data du samlar in från din användning av våra digitala medier och kombinera dem med information som samlats in via cookies och liknande tekniker. Till exempel, att veta vilken digital kanal (e-post, sociala medier) eller enhet (stationär dator, surfplatta eller mobil) du föredrar så att vi kan fokusera vår kommunikation på den kanalen eller enheten.

KOMMUNICERA MED DIG

Vi använder dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig, besvara dina frågor eller hantera dina klagomål.

FÖR STATISTISK FORSKNING

Vi använder automatiserade verktyg för att bedriva statistisk forskning om allmänna trender i användningen av våra tjänster, webbplatser och sociala medier och beteenden till våra kunders och användares preferenser. Genom statistisk forskning kan vi utveckla bättre tjänster. Dessutom kan vi förbättra utformningen och innehållet på vår webbplats.

Genom att bedriva vår forskning kan vi kombinera och analysera olika typer av data. Vi använder endast aggregerade data och använder inte namn, e-postadresser eller annan direkt identifierbar information. Vi kan också kombinera sådana aggregerade uppgifter med information från offentliga källor. Vi kommer inte att använda känsliga uppgifter för denna statistiska undersökning utan ditt medgivande.

FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL

Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev eller andra marknadsföringsmeddelanden. För att veta vad som är relevant för dig, kan vi använda automatiserade verktyg för att analysera din personliga information. För detta ändamål kan vi använda och kombinera den information som beskrivs ovan. Vi kan också kombinera sådan samlad information med information som vi får från offentliga källor. Vi kommer inte att använda dina känsliga uppgifter för statistisk forskning utan ditt medgivande.

Vi använder resultaten från vår analys för att skräddarsy våra marknadsföringsbudskap efter dina specifika intressen och preferenser. Om vår analys exempelvis visar att du kan vara intresserad av vissa typer av tjänster kan vi ändra vårt nyhetsbrev och webbplatsen med innehåll som vi anser är relevant för dig.

Vi kan använda olika kanaler för våra marknadsföringsmeddelanden, som e-post och sociala medier. Du kan när som helst återkalla din tillåtelse att skicka marknadsföringsmeddelanden eller göra ett bestridande av meddelandet. För detta Följ instruktionerna i relevant marknadsföringsmeddelande eller kontakta oss.

Utlämnande och delning av data med tredje part

Vi kan avslöja eller dela dina personuppgifter med tredje part för följande ändamål:

FÖR DE SUPPORT TJÄNSTER VI ERBJUDER

Vi använder tredje parter, såsom leverantörer av sociala nätverk och marknadsföringsbyråer, för att tillhandahålla våra tjänster. Alla dessa tredje parter är skyldiga att skydda din personliga information på ett adekvat sätt och endast behandla den enligt våra instruktioner.

FÖR STATISTISK FORSKNING OCH DIREKT MARKNADSFÖRING

Vi kan använda dina personuppgifter för statistiska forsknings-och direktmarknadsföringsändamål (se ovan).

TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Om du följer dessa länkar, kommer du att lämna vår webbplats. Denna integritetspolicy gäller inte för tredje parts webbplatser. Grimsrud åtar sig inget ansvar för användningen av dina personuppgifter av dessa tredje parter. Din användning av dessa webbplatser sker på egen risk. Se dessa tredje parters integritetspolicy (om sådan finns) om hur de hanterar dina personuppgifter.

MED PARTNERS

Dina data kan delas med partners för att ge dig bästa möjliga service.

Säkerhet och bevarande

Grimsrud vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller olaglig användning.

Dina personuppgifter kommer att innehas så länge som krävs för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller i den utsträckning som krävs för att följa lagar och förordningar och för att lösa tvister.

BARNS SKYDD

Grimsrud försöker inte samla in någon information om barn som är 16 år eller yngre eller att skapa intresse segment som är särskilt utformade för att riktas till barn. Om du är orolig för ditt barns integritet i samband med våra tjänster, eller om du tror att ditt barn har angett personligt identifierbar information på vår webbplats, vänligen kontakta oss.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter när vi registrerar personuppgifter om dig. Dessa rättigheter ingår i den allmänna data Skyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst Visa, korrigera, blockera eller radera dina personuppgifter.

För att kunna utnyttja dina rättigheter kan du lämna in en skriftlig begäran. Grimsrud har fyra veckor på sig från mottagandet av begäran om att bedöma om begäran är motiverad. Grimsrud kommer att tillkännage vad som kommer att hända med begäran inom fyra veckor. Om begäran inte följs finns det möjlighet att invända mot Grimsrud eller att lämna in ett klagomål till den norska data inspektionen. På grundval av en sådan begäran kan Grimsrud begära ytterligare information för att säkerställa den berörda personens identitet.