Scroll Top

Vevelstad-Kongslia

Om Prosjektet

Avdeling: Anlegg

Anleggets adresse: Haugbro terrasse 198, Langhus 1405 

Oppdragsgiver: Nordre Follo kommune

Byggetid: September 21 – Mai 24 

Kontraktsum: Ca 213 000 000 kr 

Vevelstad-Kongslia

1

Entreprisen omfatter utførelse av følgende hovedelementer:

 • Etablering, drift og nedrigging av rigg nødvendig for entreprenørens egne arbeider
 • Etablering, drift og nedrigging av rigg for byggherre
 • Sprengning av ca. 1200 meter tunnel
 • Sprengning av vertikal sjakt, H= ca. 30m
 • Injeksjonsarbeider i sjakt og tunnel
 • Sikringsarbeider i sjakt og tunnel (bolter og sprøytebetong)
 • Bygging av nødvendige anleggsveier
 • Graving/sprenging for plassbygde bygg og kummer
 • Graving/sprenging av grøfter for alle VA-anlegg
 • Spunt for avstivning av grøfter og byggegroper
 • Midlertidige bypassledninger og pumpestasjoner.
 • 1300m spillvannsledning gravitasjon Ø630mm PE
 • Ca. 100m spillvann gravitasjon Ø500mm PE
 • Ca. 100m spillvann gravitasjon Ø400mm PE
 • Ca. 325 m vannledning Ø280mm PE. Av dette ca. 200m med utblokking
 • Ca. 75 m spillvann ledning Ø160mm PVC
 • Ca. 1200m vannledning ø63mm i tunnel
 • Fjellboring, grovhull Ø600, ca. 100m
 • Fjellboring, grovhull Ø600, ca. 100m
 • Sanering av ledninger og kummer som settes ut av drift
 • Sanering av Vevelstad pumpestasjon
 • Sanering av Fosstjern pumpestasjon
 • Driftsbygg over sjakt
 • Luktreduksjonsanlegg i driftsbygg
 • EL-anlegg i tunnel
 • Ventilasjonsanlegg i tunnel
 • Istandsetting/arrondering av alle arealer som blir berørt av anleggsarbeidene
 • Istandsettelse av veier som berøres av anlegget
 • Etablering av ny vei utenfor påhugget
 • Etablering av ballplass/lekeområde ved påhugg
Relaterte Prosjekter
1
Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold!