Scroll Top

Verket

Om Prosjektet

Avdeling: Utemiljø

Anleggets adresse: Verket Moss

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør for Høegh Eiendom

Byggetid: 15 måneder

Verket i Moss
1

Leif Grimsrud utfører arbeid med teknisk infrastruktur og utomhusarbeider i samarbeid med Veidekke Entreprenør på Verket i Moss «Gangforbindelse Elveparken».
Entreprisen inneholder blant annet:
– Omfattende utomhusarbeider, innbydende overflater og et hyggelig bymiljø.
– Gangbro som binder Møllebyen og Verket sammen.
– Utvendig belysningsanlegg
– Vann-, avløp-, og annen teknisk infrastruktur som også tilrettelegger for fremtidig utbygging i området.
– Ny kommunal pumpestasjon for kloakk.

Relaterte Prosjekter
1
Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold!