Scroll Top

Om Prosjektet

Avdeling: Anlegg

Anleggets adresse: Søndre Moer, Ås

Oppdragsgiver: Ås kommune

Byggetid: 18 mnd

Kontraktsum: 44 millioner

VA Søndre Moer

1

Ås kommune skal bygge nytt vann- og avløpsanlegg på deler av Søndre Moer. Fellesledninger og vannledninger er fra 1970, og trenger å rehabiliteres. Arbeidet består av utskifting av eksisterende ledningsanlegg med nytt kommunalt og separatsystem for avløp og overvann. Ca. 2200 meter med forskjellige dimensjoner og materialtyper.

Samtidig vil Ås kommune gi pålegg om utbedring/ oppgradering av private stikkledninger, om lag 100 stk.

Relaterte Prosjekter
1
Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold!