Scroll Top

Utomhus Mysen Aktivitetspark

Om Prosjektet

Avdeling: Utemiljø

Anleggets adresse: Storgata 7, Mysen

Oppdragsgiver: Indre Østfold kommune

Byggetid: mai – september 2020

Kontraktsum: 2 000 000,-

Utomhus Mysen Akitvitetspark

1

Opparbeidelse og endring av bruksareal på tidligere torg i Mysen. Jobben omhandler flytting av eks paviljong samt etablering av nye gangbaner med omkringliggende lekearealer, steinsetting og beplanting. Hovedplass er etablert med belegningsstein med ulike farger som synligjør gangbane i rødt som går ut i det grå med grønne arealer rundt. Unike detaljer som granitt steiner som er plassert i gress som er bearbeidet runde. Egen produsert tre skulptur som er bygget for lek. Jobben er løst i samsvar med kommunen med tanke på løsninger og uttrykk.

Flott gjennomført med mye ulike detaljer som ikke er bare standard løsninger. 

Relaterte Prosjekter
1
Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold!