Scroll Top

SMS5

Om Prosjektet

Avdeling: Bane

Anleggets adresse: Moss

Oppdragsgiver: Bane Nor

Byggetid: 2 år

Kontraktsum: 266 mill. eks mva.

SMS5
1

Forberedende arbeider for nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta–Moss–Såstad.

I Moss sentrum omfatter arbeidene omlegging av spor for Østfoldbanen ved stasjonsområdet. Sporene flyttes for å klargjøre for bygging av ny stasjon. Dette innebærer riving av spor og bygging av nytt spor, omlegging av kabler, høyspent, vann og hovedavløp, etablering av ny innkjøring til Moss Havn, etablering av spuntgroper og en lang spuntvegg ved havneområdet, riving av hus i Strandgata og Pakkhuset ved stasjonen. Det etableres også poretrykksbrønner på ulike plasser i Moss sentrum.

Det bygges en anleggsvei fra Osloveien og ned mot Sandbukta. I Sandbukta tas det ut en større fjellskjæring ved hjelp av sprengning og wiresaging. Fjellskjæringen blir inngangspunktet for ny tunnel for dobbeltsporet fra Oslo til Moss.

Vi er omtalt i Banenor magasinet side 26.

Link til dronevideo fra Sandbukta: https://youtu.be/B3_prxCSPaY

Arbeidene ferdigstilles høsten 2019.

Relaterte Prosjekter
1
Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold!