Scroll Top

Rundkjøring Mastemyr

Om Prosjektet

Avdeling: Anlegg

Anleggets adresse: Lienga 11, 1414 Kolbotn

Oppdragsgiver: Mastemyr Infrasturktur

Byggetid: 15.08.2020- 28.05.2021

Kontraktsum: 21.000.000,-

Rundkjøring Mastemyr

1

I forbindelse med etablering av nye næringsbygg i Mastemyr Næringspark skal det bygges ny infrastruktur, herunder ny rundkjøring og tilhørende innretninger i krysset Mastemyrveien og Lienga. I tillegg skal det bygges to nye busstopp i Lienga og gjøres tiltak i eksisterende kryss i Trollåsveien/Lienga/Mellomåsveien.

 

– Ny rundkjøring, og tilhørende innretninger i krysset Mastemyrveien og Lienga.

– 2 nye busstopp i Lienga.

– Tiltak i eksisterende kryss i Trollåsveien/Lienga/ Mellomåsveien.

– Som en del av arbeidene skal det bygges ny avkjørsel til hotellet, ny gang- og sykkelvei og kollektivholdeplasser.

– Det skal også etableres nytt lukket overvannssystem, og eksisterende veglysanlegg på stedet skal fjernes og nytt etableres.

 

Arbeidene må utføres i flere faser. Det må bygges midlertidig veg, samt midlertidig avkjørsel til Mastemyr Hotell for å ivareta trafikkavvikling i anleggsperioden.

Relaterte Prosjekter
1
Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold!