Scroll Top

REHABILITERING AV BRYGGE

Om Prosjektet

Avdeling: Kystmiljø

Privat oppdragsgiver

REHABILITERING AV BRYGGE, NORDRE SANDØY

1

Arbeidene på Nordre Sandøy har bestått i riving av eksisterende brygge, samt forskaling og støpning av nytt bryggefundament. Bryggen har en lengde på 12 meter som er støpt, med et stående skjørt i front og toppdekket av impregnert trevirke. Tilkomstbryggen er fundamentert med limtredrager på 10 meter med stående skjørt i front og toppdekket av impregnert trevirke.

Det meste av arbeidet ble gjort fra båt og lekter da det ikke var plass nok på land. Frakt av betong og støpning ble gjort fra Hvalerfergen, dette som eneste mulighet for frakt av betong til arbeidsstedet.

Relaterte Prosjekter
1
Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold!