Scroll Top

Nordbyveien 96

Om Prosjektet

Avdeling: Anlegg

Anleggets adresse: Nordbyveien 96, Ås

Oppdragsgiver: Ås kommune

Byggetid: 2021-2022

Kontraktsum: 43 000 000,-

Nordbyveien 96

1

Arbeidene består i utskiftning av eksisterende ledningsanlegg med et nytt vannforsyningsanlegg og nytt separat avløpsanlegg. Entreprenør skal også gjenoppbygge vei, skuldre og veien drensanlegg.

Prosjektet omfatter i hovedsak følgende arbeider:

-8000m2 asfaltert flate
-2245m kommunal ledningsgrøft
-69 avløpskummer
-9 nedgravde vannkummer
-11 vannkummer
-83 boliger tilknyttet direkte til kommunalt nett
-57 boliger tilknyttet privat felles avløpsnett
-47 Sandfang
-2900m drensledning.

Relaterte Prosjekter
1
Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold!