Scroll Top

Korshavn Hvaler

Om Prosjektet

Avdeling: Kystmiljø

Anleggets adresse: Korshavn, Hvaler

Oppdragsgiver: Hvaler kommune

Byggetid: november 2020 – juli 2021

Kontraktsum: 23,9 mill eks mva

Korshavn

1

Ny pumpestasjon og nye sjøledninger ved Korshavn for Hvaler kommune.

Prosjektet omfatter i hovedsak følgende arbeider:

– bygging av pumpestasjon med plasstøpt kjeller under havnivå

– plassbygd overbygg

– teknisk leveranse

– leveranse og legging av PE-ledning

– belastningslodd av betong

– tilkoblinger, heving og påkoblinger

– sikringer av ledning på sjøbunnen

Relaterte Prosjekter
1
Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold!