Scroll Top

Glenne 5

Om Prosjektet

Avdeling: Anlegg

Anleggets adresse: (riggplass) Blåklokkeveien 43

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: 19. nov 2019 – 20. mai 2020

Kontraktsum: 6 400 000 eks mva

Glenne 5

1

Halden kommune skal legge om det eksisterende VA-anlegget som omfatter den søndre delen av Glenneveien og Furuveien, kalt Glenne del 5. Den totale lengden på prosjektet er ca. 514 meter.

Det skal i denne forbindelse legges nye vannledninger av PVC 160 mm, og PVC 160 mm spillvannsledninger. Videre skal det legges hovedledning overvann 400, 300 og 250 mm. Det legges separate kummer for vann, overvann og spillvann.

I glenneveien skal eksisterende vei smales inn for å gi plass til bredere fortau.

Relaterte Prosjekter
1
Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold!