Scroll Top

Om Prosjektet

Avdeling: Kystmiljø

Anleggets adresse: Carlbergveien Moss

Oppdragsgiver: MossIA / Bane Nor

Byggetid: Desember 2019

Kontraktsum: 1.360.000,-

Gangbane Carlberg gård

1

Den nye gangbanen ved Carlberg gård er en 100 meter lang gangbane forbi anleggsområdet hvor den nye jernbanetunnelen bygges. Denne gangbanen er bygget av solid dimensjon impregnert trevirke med solide søyler som er boret og gyset fast i fjell. Carlbergåsen er et skogs/ fjellområde og byggverket skulle oppføres uten at skog eller masser skulle fjernes. Terrenget har en høydeforskjell på 20 meter.

Gangbanen er 2 meter bred innvendig og har hvileplatåer ved hver sving, det høyeste partiet er på 4 meter og rekkverk er montert som sikring. Det er også montert sklisikring i gangbane så det skal være trygt å ferdes, også ved glatt føre.  Denne gangbanen er i utgangspunktet en midlertidig konstruksjon for at gående og syklende skal komme seg trygt forbi anleggsområdet til tunnelbyggingen.

Gangbanen har fått mye skryt av lokalbefolkningen og har også vært omtalt på første siden i Moss Avis som en “Arketektonisk turvei” og “Førsteklasses sti”, dette er noe vi i avdeling Kystmiljø er meget stolte av.

Relaterte Prosjekter
1
Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold!