Scroll Top

FV 1392 OSLO LOGISTIKK PARK DRØBAK

Om Prosjektet

Avdeling: Anlegg

Anleggets adresse: Holtbråtveien 145, Drøbak

Oppdragsgiver: Holt park Holding AS

Byggetid: 2020-2021

Kontraktsum: 76 000 000,-

FV 1392 Oslo Logistikk Park Drøbak

1
I forbindelse med utbygging av fylkesvei 1392 har vi signert kontrakt på 76 millioner kroner med Holt park Holding.
Dette er et av flere ledd i prosjektet Oslo Logistikkpark Drøbak (OLD), som tidligere het Holt Park. Det skal bygges 2,1 km ny fylkesvei og den eksisterende veien som går parallelt skal gjøres om til gangvei.
 
Langs begge sider av veien skal det etableres drensgrøfter med filtermasser for rensing av veivannet. Det skal etableres 2 stk fordrøyningsdammer for å ta imot vannet fra veiarealet. 1 stk kommunal pumpestasjon skal bygges og ca 1100m med komplett vann og avløp frem til Holt. Det skal etableres ny innkjøring til boligfelt i nord samt en bru slik at turgåere og skiløpere kan krysse over fylkesveien på en sikker måte uten å være i kontakt med trafikken.
 
Dette arbeidet er starten på et industriområde på 470 mål som skal opparbeides inne på Holt. Her skal da senere vei, vann og avløp etableres og tomter arronderes.
Relaterte Prosjekter
1
Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold!