Scroll Top

Bråten VVA

Om Prosjektet

Avdeling: Anlegg

Anleggets adresse: Sagastubben, Fagerstrand

Oppdragsgiver: Kamperhayg Boligutvikling AS

Byggetid: 2021

Kontraktsum: 23,5 millioner

Bråten VVA

1

Utvikling av nytt boligfelt på Fagerstrand for Kamperhaug Boligutvikling AS.

Arbeidene deles inn i flere faser som er tilpasset kundes fremdrift for bygg-arbeider. Innledende fase er etablering av ny innkjøring med tilhørende gang og sykkelvei til Sagstubben. Det vil også legges nytt vann og avløp i forbindelse med veiutbygging. Arbeidene vil deretter starte med grunnarbeider for bolig med bla annet sprengningsarbeider for parkerings kjeller, oppbygning av grunnfundament til enkeltstående boliger og utomhusarbeider. Utemiljø med tilhørende beplanting, uteområder og lekearealer.

Fase 1 ferdigstilles 2021

Relaterte Prosjekter
1
Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold!