Om oss

Grimsrud är en komplett mark- och anläggningsentreprenör. Vi utför alla typer av mark och anläggningsuppdrag och har en egen sjöentreprenöravdelning.
Geografiskt arbetar vi huvudsak i Östfold, Oslo, Akershus och Bohuslän. Företaget är MEF medlem och ME medlem.

Tillväxt:
Företaget  har genom åren växt inom organisationen genom diverse uppköp, sist kan nämnas BIS Maskin AS i Spydeberg och Arne Niklassons Grävmaskiner i Lysekil.
1989 blev det svenska dotterbolaget Grimsrud Entreprenad stiftat.

Nyckeltal:
Företaget har i dag tillsammans ca. 220 anställda, varav ca. 30 är i Sverige.
Omsättningen i 2015 var tillsammans ca. 650 millioner.

Målsättning:
Företaget har lagt stor vikt på trygg och bra arbetsmiljö, så att olyckor och skador skall undgås. Vi ser hela tiden till att det är trivsel på arbetsplatserna och att hälsa, miljö och säkerhet tas till vara på lika sätt som produktion, teknik och ekonomi.

Kvalitetsmål skall uppnås genom att arbeta efter riktlinjer i kvalitetssystemet. Vårt kvalitetssystem medverkar till ökad konkurranskraft och lönsamhet, samt tar tillvara företagets goda miljö och företagskultur. Kvalitetssystemet bidrar också till att arbetsuppgifter löses mer effektivt och görs riktigt gent emot specificerade krav och lagar.
Detta för att ta tillvara kundens förväntningar till företagets tjänster. Service, kvalitet och effektivitet på genomfört arbete prioriteras högt hos Grimsrud.

Ägare:
Dagens ägare til Grimsrud är Veidekke Entreprenør AS med 80%, GG Gruppen AS med 20%.

Grimsrud Norge är en Miljøfyrtårn företag och har central godkänning tiltaksklass 3.