Scroll Top

Om oss

OM Leif Grimsrud

1

Omsättningen 2018 var cirka. 750-kvarn.

Grimsrud har om. 229 anställda

Dagens ägare av Grimsrud är Veidekke Entreprenør som med 80 och GG gruppen som med 20.

Idag leds företaget av General Manager Magnar Kristiansen.

Halden (HK)
Spydeberg
Valar

Østfold och Southern Akershus.

Faciliteter
Järnväg
Utomhusmiljö
Kustmiljö

Leif Grimsrud as – säkerhet och förutsägbarhet
Dessa attityder och inställningar bör vara rotade i varje skede av företaget, så att alla kan hjälpa till att utveckla företaget mot ett gemensamt mål!

…Leif Grimsrud skal være en aktør som både kunder og leverandører ønsker å ha med på laget.

Leif Grimsrud är en ledande maskin entreprenör i Østfold fylke. Vi har rötter tillbaka till 1957 när Leif Grimsrud startade företaget br. Grimsrud som med sin bror, Erling. De började resan på vad som nu blivit Leif Grimsrud som, med bara två män och en maskin. Från den tiden har vi vuxit och i 2015 fick vi en ny, stor ägare i ryggen. Veidekke köpte 80 av bolaget, medan GG gruppen äger resterande 20.

Att vara en del av ett stort företag ger oss fler fördelar, men vi har fortfarande den lokala anknytningen till både kunder, leverantörer och projekt. Detta gör det möjligt för oss att satsa brett och ha stor kompetens i alla ämnen, vilket vi tror är en av våra största konkurrensfördelar.
Utöver detta har vi 229 kompetent, engagerad och pålitlig personal, som vi är mycket stolta över. Vi värdesätter ett gott humör och en arbetsmiljö, med fokus på engagemang i alla stadier.

Företaget har betonat en trygg och god arbetsmiljö som undviker olyckor och skador. Vi lever på arbetsplatsen att det är välbefinnande på arbetsplatserna och att hälsa, säkerhet och miljö skyddas i paritet med produktion, ingenjörskonst och ekonomi.
Vårt kvalitetssystem bidrar till att förbättra konkurrenskraften och lönsamheten, samt säkerställa företagets goda miljö och företagskultur. Kvalitetssystemet hjälper också till att lösa arbetsuppgifter mer effektivt och göras korrekt enligt specificerade krav och lagar. Detta bör värna om kundens förväntningar på företagstjänster. Service, kvalitet och effektivt utförande av uppdrag prioriteras högt på Grimsrud.

Kort sagt kan vi säga att Leif Grimsrud AS är ett bra företag att äga, vara med och samarbeta med.
Vår vision är att Leif Grimsrud som kommer att vara en spelare som både kunder och leverantörer vill ta med till laget.

Varför välja oss?
1

Leif Grimsrud som är känd för att vara en mycket solid entreprenör. Vi vill bygga vidare på detta, och därför vägleder våra kärnvärden i allt vi gör. Vi kommer att vara en föredragen spelare för kunder, leverantörer och anställda.

Leif Grimsrud är känd för att vara en mycket solid och lösningsorienterad entreprenör. Vi anser att våra medarbetare är självständiga och har tillräcklig kompetens för att fatta bra beslut i komplexa projekt, så att våra kunder får bästa möjliga upplevelse för oss som leverantör. Vi lägger inte tid på att påpeka vad som är fel, utan på att hitta de bästa lösningarna. Vi får saker att hända!

Som maskin entreprenör har företaget en bred kompetens inom många discipliner. Vi har en väl sammansatt medarbetargrupp, både vad gäller utbildning och erfarenhet. Vi fokuserar på tvärvetenskapligt samarbete, som också genomsyrar vår rekryteringsstrategi. Bred kompetens i varje aspekt är viktigt för att vi ska lyckas nu och i framtiden.

Vi kommer att ha nöjda kunder och leverera projekt som vi är stolta över. Kvalitet på alla stadier är därför mycket viktigt för oss. Vi har små klagomål på våra projekt, och detta bör innehålla oss som entreprenör.

Både kunder och leverantörer bör vara säkra på vad vi levererar. Vi kommer att agera professionellt och snyggt i alla projekt och i alla skeden. Detta innebär också att vi ställer samma höga krav på
Kunder och leverantörer.

Vi har goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Vi underlättar professionell och personlig utveckling och ser till att alla medarbetare har adekvata och uppdaterade kurser och vi vill rekrytera internt istället för externt. För oss är det viktigt att de enskilda medarbetarna ser på sitt vardagliga arbete som meningsfulla och utmanande, och att alla ska vara stolta över att jobba på Grimsrud.

Vi har goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Vi underlättar professionell och personlig utveckling och ser till att alla medarbetare har adekvata och uppdaterade kurser och vi vill rekrytera internt istället för externt. För oss är det viktigt att de enskilda medarbetarna ser på sitt vardagliga arbete som meningsfulla och utmanande, och att alla ska vara stolta över att jobba på Grimsrud.

0
Maskiner
0
Anställda
0
Pågående projekt
0
H1-värde