Om oss

Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold. I 2015 fikk vi en ny stor ny eier i ryggen, Veidekke som eier 80%. Leif Grimsrud AS har i dag 4 avdelinger, Utemiljø, Kystmiljø, Bane og Anlegg. Vi satser bredt og har stor kompetanse på alle fag, og deltar i mange spennende prosjekter. Vi omsetter for ca. 605 millioner (2018) og har 210 gode kollegaer. Vi verdsetter godt humør og arbeidsmiljø og vi har stort fokus på involvering i alle ledd. Vi har avdelingskontor i Spydeberg, Vestby og Hvaler, med hovedkontor i flotte lokaler i Halden. Arbeidsområdet er i hovedsak Østfold og søndre Akershus.

Nøkkeltall 2017:
Selskapet hadde 204 ansatte. Omsetningen i 2017 var ca. 480 millioner.

Målsetninger:
Firmaet har lagt vekt på et trygt og godt arbeidsmiljø, slik at ulykker og skader skal unngås. Vi er levende opptatt av at det er trivsel på arbeidsplassene og at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi.
Kvalitetsmålsetningen skal oppnås gjennom å arbeide etter retningslinjene i kvalitetssystemet. Vårt kvalitetssystem medvirker til økt konkurransedyktighet og lønnsomhet, samt ivaretar firmaets gode miljø og bedriftskultur. Kvalitetssystemet bidrar også til at arbeidsoppgaver løses mer effektivt og gjøres riktig i henhold til spesifiserte krav og lover. Dette skal ivareta kundens forventninger til bedriftens tjenester. Service, kvalitet og effektiv gjennomføring av oppdrag prioriteres høyt hos Grimsrud.

Historikk:
Selskapet har sin etablering med røtter tilbake til 1957, da Leif Grimsrud startet som maskinentreprenør sammen med sin bror Erling. Selskapets navn var da Br. Grimsrud AS. I 1981 skilte brødrene lag. Leif Grimsrud etablerte da selskapet Leif Grimsrud AS. Leif Grimsrud var daglig leder frem til sin død 1986. Martin Grimsrud overtok som daglig leder i 1986 og var det frem til 2008, da Asle M. Berg overtok som daglig leder. I dag ledes selskapet av daglig leder Magnar Kristiansen.

Eiere:
Dagens eiere av Grimsrud er Veidekke Entreprenør AS med 80% og GG Gruppen AS med 20%. Leif Grimsrud AS danner Distrikt Grimsrud i Veidekkekonsernet sammen med Grimsrud AB og ØST AS
Leif Grimsrud AS er Miljøfyrtårn-sertifisert og har sentral godkjenning innenfor mange fagområder opp til tiltaksklasse 3.

STRATEGI

Leif Grimsrud AS har jobbet med en strategiprosess som har endt i ett strategi dokument som inneholder en plan for bedriften 3 år frem i tid. Her har vi kommet frem til en visjon, overordnede målsettinger og viktige kjerneverdier som bedriften skal stå for.

Visjon
Leif Grimsrud skal være en aktør som både kunder og leverandører ønsker å ha med på laget:

Leif Grimsrud As – Trygghet og forutsigbarhet
Disse holdningene og innstillingene skal være forankret i alle ledd i bedriften, slik at alle kan være med på å utvikle firmaet mot et felles mål!

Kjerneverdier

Løsningsorientert
Leif Grimsrud er kjent for å være en meget solid og løsningsorientert entreprenør. Vi ønsker å bygge videre på dette, og dette skal kjennetegne bedriften utad.
Bedriften har i dag mange faste kunder som gang på gang kommer tilbake til oss med sine prosjekter.
Vi har og mange leverandører som ønsker å jobbe sammen med LG As.

Bred kompetanse
Som maskinentreprenør har bedriften bred kompetanse innen mange fag. Vi er da avhengig av bred og god kompetanse både i ledelsen og blant fagarbeiderne. Det er mange mellomstore
entreprenører i vårt området, og bred kompetanse i alle ledd er viktig for at vi skal lykkes også i fremtiden.

Kvalitet i alle ledd
Bedriften leverer god kvalitet i dag, men her skal vi styrke oss enda mer i fremtiden. Vi skal ha fornøyde kunder, og levere anlegg som vi kan være stolte av.
Å levere god kvalitet, med lite reklamasjoner er økonomisk for bedriften samt at det skaper stolthet for våre medarbeidere. Bedriften skal levere god dokumentasjon på rett kvalitet i alle
prosjekter. Dette skal kjennetegne oss som entreprenør.

Seriøs og ærlig
Både kunder og leverandører skal være trygge på det vi leverer. Vi skal opptre profesjonelt og ryddig i alle prosjekter og i alle ledd. Dette medfører også at vi stiller samme høye krav til våre
kunder og leverandører.

Utvikling internt
Bedriften skal være best på utvikling internt. Vi skal ha gode utviklingsmuligheter for alle ansatte
som vil gi eierskap til bedriften. Vi skal rekruttere fremfor oppkjøp, og forankre «Grimsrud-ånden» hos alle. Vi skal alle være stolte av å jobbe i bedriften.

Moderne og driftssikre
Vi har i dag en moderne maskinpark og eget verksted. Dette skal vi ivareta i fremtiden, samtidig skal vi oppsøke nytt og bedre utstyr. Selv om det er medarbeiderne som er nøkkel til å gjennomføre gode prosjekter, skal utstyret være moderne og driftssikkert.