Om oss

Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold. I 2015 fikk vi en ny stor ny eier i ryggen, Veidekke som eier 80%. Leif Grimsrud har i dag 4 avdelinger, Utemiljø, Kystmiljø, Jernbane og Anlegg. Vi satser bredt og har stor kompetanse på alle fag, og deltar i mange spennende prosjekter. Vi omsetter for ca. 500 millioner (2016) og har 185 gode kollegaer. Vi verdsetter godt humør og arbeidsmiljø og vi har stort fokus på involvering i alle ledd. Vi har avdelingskontor i Spydeberg, Vestby og Hvaler, med hovedkontor i nye lokaler i Halden. Arbeidsområdet er i hovedsak Østfold og søndre Akershus.

Nøkkeltall 2015:
Selskapet har samlet ca. 220 ansatte, hvor ca. 30 er i Sverige. Omsetningen i 2015 var samlet ca. 650 millioner.

Målsetninger:
Firmaet har lagt vekt på et trygt og godt arbeidsmiljø, slik at ulykker og skader skal unngås. Vi er levende opptatt av at det er trivsel på arbeidsplassene og at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi.

Kvalitetsmålsetningen skal oppnås gjennom å arbeide etter retningslinjene i kvalitetssystemet. Vårt kvalitetssystem medvirker til økt konkurransedyktighet og lønnsomhet, samt ivaretar firmaets gode miljø og bedriftskultur. Kvalitetssystemet bidrar også til at arbeidsoppgaver løses mer effektivt og gjøres riktig i henhold til spesifiserte krav og lover. Dette skal ivareta kundens forventninger til bedriftens tjenester. Service, kvalitet og effektiv gjennomføring av oppdrag prioriteres høyt hos Grimsrud.

Historikk:
Selskapet har sin etablering med røtter tilbake til 1957, da Leif Grimsrud startet som maskinentreprenør sammen med sin bror Erling. Selskapets navn var da Br. Grimsrud As. I 1981 skilte brødrene lag. Leif Grimsrud etablerte da selskapet Leif Grimsrud As. Leif Grimsrud var daglig leder frem til sin død 1986. Martin Grimsrud overtok som daglig leder i 1986 og var det frem til 2008, da Asle M. Berg overtok som daglig leder. I dag ledes selskapet av daglig leder Magnar Kristiansen.

Eiere:
Dagens eiere av Grimsrud er Veidekke Entreprenør AS med 80% og GG Gruppen AS med 20%

Grimsrud Norge er en Miljøfyrtårn bedrift og har sentral godkjenning tiltaksklasse 3.