Scroll Top

Om oss

OM Leif Grimsrud AS

1

Omsetningen i 2023 var 825 millioner.

Grimsrud har 234 ansatte.

Veidekke Entreprenør AS eier 100 % av Leif Grimsrud AS.

I dag ledes selskapet av daglig leder Magnar Kristiansen.

Halden (HK)
Spydeberg
Hvaler

Østfold og søndre Akershus.

Anlegg
Utemiljø
Kystmiljø

Leif Grimsrud As – Trygghet og forutsigbarhet
Disse holdningene og innstillingene skal være forankret i alle ledd i bedriften, slik at alle kan være med på å utvikle firmaet mot et felles mål!

Leif Grimsrud AS er en ledende maskinentreprenør i Østfold. Vi har røtter tilbake til 1957 da Leif Grimsrud startet bedriften Br. Grimsrud AS med sin bror, Erling. De startet reisen på det som nå har blitt Leif Grimsrud AS, med kun to mann og en maskin. Fra den gang har vi vokst, og i 2015 fikk vi en ny, stor eier i ryggen. Veidekke kjøpte 80% av selskapet, mens GG gruppen eier de resterende 20%. I 2024 kjøpte Veidekke opp 100 % av Leif Grimsrud AS.

Det å være en del av et stort konsern gir oss flere fordeler, men vi har fortsatt den lokale tilknytningen til både kunder, leverandører og prosjekter. Dette gjør at vi kan satse bredt og ha stor kompetanse på alle fag, noe vi mener er et av våre største konkurransefortrinn.
I tillegg til dette har vi mange dyktige, engasjerte og pålitelige medarbeidere, som vi er svært stolte av. Vi verdsetter godt humør og arbeidsmiljø, og har fokus på involvering i alle ledd.

Firmaet har lagt vekt på et trygt og godt arbeidsmiljø, slik at ulykker og skader skal unngås. Vi er levende opptatt av at det er trivsel på arbeidsplassene og at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi.
Vårt kvalitetssystem medvirker til økt konkurransedyktighet og lønnsomhet, samt ivaretar firmaets gode miljø og bedriftskultur. Kvalitetssystemet bidrar også til at arbeidsoppgaver løses mer effektivt og gjøres riktig i henhold til spesifiserte krav og lover. Dette skal ivareta kundens forventninger til bedriftens tjenester. Service, kvalitet og effektiv gjennomføring av oppdrag prioriteres høyt hos Grimsrud.

Kort oppsummert kan vi si at Leif Grimsrud AS er en god bedrift å eie, være i og samarbeide med.
Vår visjon er at Leif Grimsrud AS skal være en aktør som både kunder og leverandører ønsker å ha med på laget.

Hvorfor velge oss?
1

Leif Grimsrud AS er kjent for å være en meget solid entreprenør. Vi ønsker å bygge videre på dette, og derfor er våre kjerneverdier er styrende i alt vi gjør. Vi skal være en foretrukken aktør for kunder, leverandører og ansatte.

Leif Grimsrud er kjent for å være en meget solid og løsningsorientert entreprenør. Vi har tro på at våre ansatte er selvstendige og har nok kompetanse til å ta gode beslutninger i komplekse prosjekter, slik at våre kunder får en best mulig opplevelse av oss som leverandør. Vi bruker ikke tid på å påpeke det som er galt, men på å finne de beste løsningene. Vi får ting til å skje!

Som maskinentreprenør har bedriften bred kompetanse innen mange fag. Vi har en godt sammensatt ansattgruppe, både med tanke på utdannelse og erfaring. Vi satser på tverrfaglig samarbeid, noe som også gjennomsyrer vår rekrutteringsstrategi. Bred kompetanse i alle ledd er viktig for at vi skal lykkes nå og i fremtiden.

Vi skal ha fornøyde kunder, og levere prosjekter vi er stolte av. Kvalitet i alle ledd er derfor svært viktig for oss. Vi har lite reklamasjoner på våre prosjekter, og dette skal kjennetegne oss som entreprenør.

Både kunder og leverandører skal være trygge på det vi leverer. Vi skal opptre profesjonelt og ryddig i alle prosjekter og i alle ledd. Dette medfører også at vi stiller samme høye krav til våre
kunder og leverandører.

Vi har gode utviklingsmuligheter for våre ansatte. Vi legger til rette for faglig- og personlig utvikling, sørger for at alle ansatte har tilstrekkelig og oppdaterte kurs og vi ønsker å rekruttere internt fremfor eksternt. For oss er det viktig at den enkelte medarbeider ser på sin arbeidshverdag som meningsfylt og utfordrende, og at alle skal være stolte av å jobbe i Grimsrud.

Vi har i dag en moderne maskinpark og eget verksted. Dette skal vi ivareta i fremtiden, samtidig skal vi oppsøke nytt og bedre utstyr. Selv om det er medarbeiderne som er nøkkel til å gjennomføre gode prosjekter, skal utstyret være moderne og driftssikkert.

0
Maskiner
0
Ansatte
0
Pågående prosjekter
0
H1 - verdi