Veghøvel

Grimsrud sitter i dag med en moderne maskinpark, det byttes og fornyes maskiner hvert år for å ha en optimal og oppdatert maskinpark. Vi har Laser Grader og HGM BG110 veghøvel. Begge maskinene er utstyrt med GPS maskinstyring.

Veghøvel

Laser Grader MFG, 1 stk

HGM BG 110, 1 stk.