Valser / vibra­sjons­utstyr

Grimsrud sitter i dag med en moderne maskinpark, det byttes og fornyes maskiner hvert år for å ha en optimal og oppdatert maskinpark.

Vibroplater

Større antall i flere størrelser

Valser

Valser under 10 tonn, 7 stk

Valsetog over 10 tonn, 4 stk