Lastebiler

Grimsrud har i dag flere Volvo, Merchedes og Scania lastebiler. Det byttes og fornyes lastebiler hvert år for å ha en optimal og oppdatert bilpark.

Kranbiler

2 stk

Krokbiler

1 stk

Trekkvogn

2 stk

Dumperbil

18 stk