Lastebiler

Grimsrud har i dag flere Volvo og Scania lastebiler. Det byttes og fornyes lastebiler hvert år for å ha en optimal og oppdatert bilpark.

Kranbiler

2 stk

Krokbiler

2 stk

Trekkvogn

3 stk

Dumperbil

20 stk