Hjullastere

Grimsrud sitter i dag med en moderne maskinpark, det byttes og fornyes maskiner hvert år for å ha en optimal og oppdatert maskinpark. Vi har hovedsaklig Cat og Volvo hjullastere.

Hjullastere

Under 10 tonn, 4 stk

10-20 tonn, 6 stk

Over 20 tonn, 3 stk