Dumpere

Grimsrud sitter i dag med en moderne maskinpark, det byttes og fornyes maskiner hvert år for å ha en optimal og oppdatert maskinpark. Vi har hovedsaklig Cat, Dosan  og Volvo dumpere.

Minidumpere

Dumpere under 10 tonn, 7 stk

Ledd dumpere

10-20 tonn, 9 stk

Tipp truck

1 stk