Dosere

Grimsrud sitter i dag med en moderne maskinpark, det byttes og fornyes maskiner hvert år for å ha en optimal og oppdatert maskinpark. Vi har Cat dosere med GPS styring.

Cat D6

2 stk