Borrigger

Grimsrud sitter i dag med en moderne maskinpark, det byttes og fornyes maskiner hvert år for å ha en optimal og oppdatert maskinpark. Vi har Atlas borrerigger.

Borrigger

Atlas Roc D3, 2 stk.
Atlas Roc D7, 1 stk.
Atlas Flexi Roc T30, 1 stk.