Borrigger

Grimsrud sitter i dag med en moderne maskinpark, det byttes og fornyes maskiner hvert år for å ha en optimal og oppdatert maskinpark. Vi har Atlas og Sandvik borrerigger.

Borrigger

Sandvik Komando DC130, 1 stk.

Sandvik Komando DC130RI T3, 1 stk.

Atlas Roc D3, 2 stk.

Atlas Flexi Roc T30, 1 stk.

Atlas Smart Roc T35, 1 stk.