Maskinpark

Grave­maskiner

Grave­maskiner

Moderne hjulmaskiner 10-20 tonn og belte­maskiner 0 til over 40 tonn.

Dumpere

Dumpere

Moderne minidumpere, ledd dumpere og tip truck.

Hjullastere

Hjullastere

Moderne hjullastere fra under 10 tonn til over 20 tonn.

Borrigger

Borrigger

Moderne Atlas borrerigger.

Veghøvel

Veghøvel

Moderne Laser Grader veghøvel.

Dosere

Dosere

Moderne Cat dosere.

Valser / vibra­sjons­utstyr

Valser / vibra­sjons­utstyr

Moderne vibroplater, valser og valsetog.

Lastebiler

Lastebiler

Moderne kranbiler, krokbiler, trekkvogner og dumperbiler.

Lastebil­hengere

Lastebil­hengere

Moderne maskinhengere, dumpersemi og dumper­hengere.

Båter / Flåter

Båter / Flåter

Moderne båter og flåter.