Scroll Top

Kystmiljø

ODD PETTER GRINDAHL

Avdelingsleder Kystmiljø

Grimsrud avd. kystmiljø er en sjøentreprenør som utfører alle typer entrepriser.

Fra private hyttebyggere til det offentlige.

Avdeling Kystmiljø består av 20 dyktige medarbeidere, og utfører et bredt spekter av entreprenøroppgaver knyttet til hav, skjærgård og sjønære landarealer. I 2018 omsatte avdelingen for ca. 80 millioner kroner.

Medarbeidergruppen er godt sammensatt av relevant fagekspertise. Vi har ansatt grunnarbeidere, arbeidsdykkere, båtførere, ADK-rørleggere, tømrere, forskalingssnekkere og betongarbeidere, i tillegg til ledelsen ved anleggsledere og avdelingsleder.

Et av våre primærarbeidsfelt er bygging av sjøledningsanlegg innenfor vannforsyning og avløpshåndtering. Både større overførings- og hovedledningsanlegg, men også mindre ledningsanlegg og stikkledninger. Et annet hovedfelt er nybygging av, og rehabiliteringsarbeider ved kai- og bryggeanlegg.

Øvrige oppgaver er eksempelvis bygging av komplette VA-anlegg for enkelthytter eller sammenslutninger av flere hytter, legging av sjøkabler (for eksempel strøm eller fiberkaler), dykkerinspeksjoner, driftsoppgaver relatert til sjøledningsanlegg, slepe- og transportoppdrag, molobygging/- rehabilitering, mindre mudringsoppdrag etc.

Vi besitter en god variasjon av relevante maskiner, båter, flåter, lektere og annet nødvendig utstyr. I tillegg til ordinære graveflåter i ulike størrelser har vi også amfibiegravemaskiner med lang arbeidsrekkevidde som flyter, og er et miljøvennlig alternativ i grunne sjø- eller elveområder der det ikke er god nok vanndybde for tyngre ordinære lektere/ graveflåter.

Våre typiske oppdragsgivere er alt fra private hytte- eller huseiere, kommune eller interkommunale og statlige organer.

Vårt geografiske arbeidsområde strekker seg først og fremst fra nordre del av Bohuslän-kysten i Sverige, til ytre, østre og vestre del av Oslofjorden inn mot hovedstaden. Men vi utfører også oppdrag utenfor dette geografiske kjerneområdet.

Avdeling Kystmiljø har sin operative base ved Lille Revholmen i Hvaler kommune, og her har vi et godt tilrettelagt og isfritt kaianlegg tilpasset vår virksomhet, midt i vårt geografiske kjerneområde.

Vår filosofi er å være en allsidig tjenesteyter og samarbeidspartner for hele vår kundegruppe.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en uforpliktende samtale og vurdering av ditt prosjekt – lite, så vel som stort.