Scroll Top

Kvalitet

Kvalitet hos Leif Grimsrud AS

I september 2021 ble Leif Grimsrud AS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 for første gang og dette er vi veldig stolte av. Vi har kundene våre i fokus og med en slik sertifisering er fokuset på å tilfredsstille kundens krav gjennom kvalitetsledelse.

Gjennom sertifiseringsprosessen gjennomgås alle rutiner i vår virksomhet for å oppnå bedre kvalitet i vårt arbeid. Det stilles stadig oftere krav om ISO-sertifisering ved anskaffelser og en ISO-sertifisering er for oss et nyttig verktøy for å styrke vår troverdighet. ISO-9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse og sertifikatet er vårt bevis på at vi jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.

Vårt overordnede kvalitetsmål er til enhver tid 0 kvalitetsavvik og fornøyde kunder.

Våre prosjekter skal gjennomføres i samsvar med våre kunders krav og forventninger på en kostnadseffektiv måte som gagner alle involverte. Vi skal alltid følge gode etiske retningslinjer og vi skal utføre jobben uten å skade personer eller miljø. Det er viktig for oss å jobbe kontinuerlig med forbedringer av prosesser, personell, maskin- og bilpark, slik at vi kan nå våre mål med fornøyde kunder gjennom en avviksfri produksjon.

Det holder å gjøre jobben en gang når den utføres korrekt!