VA-anlegg

Tyska – Hollenderen

Halden kommune skal bygge 650 meter med ny vei og fortau på Tyska-Hollenderen. Her legges det også med overføringsledninger for … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

VVA – Porsnes

I forbindelse med nye VA-ledninger ved Porsnes skal følgende arbeider utføres: – ca. 750 m VA-grøfter ca. 600 m vannledning … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Ringledning etappe2

1070m Ø630 PE SDR11 vannledning i jord og fjellmasser. Dette er etappe 11 av Halden kommunes ringledning. Anlegget går over … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

VA Fromholtveien

Omlegging av 250m hovedgrøft til ny trase i Fromholtveien. Dype grøfter 5,5m i utfordrende masser med høyspent i grøften. Det … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

VA Glenne 4

Halden kommune skal legge om det eksisterende VA-anlegget som omfatter Blåklokkeveien, Rådyrfaret og Glenneveien I samme anledning separeres spillvann og … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Eidsveien 2

2000m med sanerings av VA i boligfelt. Oppbygging av nye veier og gangveier, kabelgrøfter, veibelysning og omkjøringsveier.

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Løkenåsen del 2

Opparbeidelse av 3000 meter vei, vann og avløp. Etablering av høydebasseng

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter, VA-anlegg |

Verket Moss

Leif Grimsrud utfører arbeid med teknisk infrastruktur og utomhusarbeider i samarbeid med Veidekke Entreprenør på Verket i Moss «Gangforbindelse Elveparken». … Les videre

Skrevet i Prosjekter, Utomhusanlegg, VA-anlegg |

FV 157 Bråtenveien – Holenveien

Anskaffelsen omfatter etablering av omtrent 500 meter med gang- og sykkelveg, etablering av en busslomme, bygging av pumpestasjon, samt nytt … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

VA Eidsveien

2000 meter med sanering av VA i boligfelt, oppbygging av nye veier og gangvei, veibelysning og føringsveier.  

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |