Industriområder

Nordic Park Holtskogen

Det skal opparbeides 463 600m2 med tomt inkl. grøntområder. Det skal også etableres 1400m med vei, vann avløp og kabelgrøfter … Les videre

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |

Huggenes Tomt N3

Opparbeidelse av 6 daa tomt til næringsformål. Tomten ligger på Rygge Næringspark Østfold like ved E6 i Rygge.  

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |

Svinesund Transportsenter

Tomteopparbeidelse med grunnarbeid for næringsbygg og truckdieselanlegg. Bygging av adkomstveien og VA. Totalt ca 20 000 m2 med plasser bygd … Les videre

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |

Svinesund Næring

Opparbeidelse av 56 mål næringstomt. Rensk av fjell og bortkjøring av 24.000 m3 løsmasser, sprengning av 102.000 m3 fast fjell … Les videre

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |

Norra Slön 1:32

Mark och anläggningsarbeten för 2 st Industri/Lagerbyggnader. VA, Pålning , 2 st betongplattor á 1000 m2. Aslfaltering, L-stöd och Staket.

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |

Moss næringspark

Første utbyggingstrinn har startet og er på 220 mål, totalt kan det reguleres for over 600 mål næringsareal. Grimsrud er totalentreprenør og  legger … Les videre

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |

Nexans – utvidelse av fabrikkområdet

Utvide fabrikkområdet ca. 10 000 m2 utover eksisterende p-plass og sjø.

Skrevet i Industriområder |

BLI 2, 3, Dæliskog

Arbeidene omfatter bygging av et industriområde på 300 mål fra jomfruelig skogsområdet. Det skal flyttes ca 300 000 m3 løsmasse  og … Les videre

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |

Svinesundparken, Halden

Leif Grimsrud AS har hatt totalentreprise med prosjekteringsansvar og utførelse av anlegget. Opparbeidelse av ca. 200 mål, handel og indrustriområde. … Les videre

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |

Industritomter Rabben

Forretninger, kontor og industri. Etablert industrimiljø sentralt mellom Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |