Boligfelt

Stenhuggaren

Markarbete för 35 bostadsrätter

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

Smedstadkollen BFS1

Prosjektet gjennomføres som totalunderentreprise. Hele byggetomten skal det skytes ut og det opparbeides vei og VA, strøm, lekeplasser, utomhus, støttemurer … Les videre

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

Lund Vest

Prosjektet gjennomføres som totalunderentreprise. Hele byggetomten skal det skytes ut og det opparbeides vei og VA, strøm, lekeplasser, utomhus, støttemurer … Les videre

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

VVA Persilengen

Arbeidene består i opparbeidelse av nytt kryss med Fjellveien for avkjøring til Høgtunveien. Opparbeidelse av internveier, fortau, gang og sykkelveier, … Les videre

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter, VA-anlegg |

VVA Brattås

Bygging av infrastruktur med vei, – vann og avløpsledninger til 50 eneboligtomter og ca. 80 rekkehusleiligheter samt tomt for barnehage. Veiene … Les videre

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

Grinda II

Bygging av vei, vann og avløp til boligfelt for 50 husstander. Omlegging av 315mm hovedvannledning for Halden kommune. Ca 1000 … Les videre

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

VVA-anlegg Grimsrødhøgda

Leif Grimsrud AS er ferdig med delfelt 1 av boligfelt Grimsrødhøgda. Feltet består av i alt 3 delfelter. Grimsrud er … Les videre

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

Lille Edet, trinn 2

Grunnarbeid og utomhus for 26 stk. boliger. Arbeidet omfatter sprengning- og fyllingsarbeider.

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

Strandlia Boligfelt Nesodden

Bygge nytt kryss ved Fv 102 (Drøbakveien) med adskilte kjørebaner. Bygging av all infrastruktur (kommunale veier, vann og avløpsledninger) i … Les videre

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

Ulleråsen boligfelt

Nytt boligfelt for 36 nye eneboligtomter. Det skal opparbeides vei vann og avløpsanlegg . i alt ca 2800 m va … Les videre

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |