Prosjekter

Rehabilitering av brygge, Nordre Sandøy

Arbeidene på Nordre Sandøy har bestått i riving av eksisterende brygge, samt forskaling og støpning av nytt bryggefundament. Bryggen har … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Løkenåsen felt 1 C

Sprenging og fylling for boligkompleks inklusive VA.

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter, VA-anlegg |

VVA Løkkeveien

I forbindelse med nye VA-ledninger ved Løkkeveien skal følgende arbeider utføres: – ca. 1950 m VA-grøfter 1930 m vannledning, hvorav … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Kirkelund skole

Opparbeidelse av idrettslekeplass i tilknytning til Kirkelund skole i Skiptvet. Lekeplassen har en leken geometrisk utforming, og forskjellige typer underlag … Les videre

Skrevet i Prosjekter, Utomhusanlegg |

VVA Brusevollbekken

Rehabilitering av VA nettet i deler av Gamle Isevei, Myraveien og Haraldsgate.  Arbeidet består hovedsakelig av graving og nedlegging av … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Nordic Park Holtskogen

Det skal opparbeides 463 600m2 med tomt inkl. grøntområder. Det skal også etableres 1400m med vei, vann avløp og kabelgrøfter … Les videre

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |

Huggenes Tomt N3

Opparbeidelse av 6 daa tomt til næringsformål. Tomten ligger på Rygge Næringspark Østfold like ved E6 i Rygge.  

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |

Norderhaug

Oppføring av ny brygge med fortøyningsbommer. Brygge forankret i fjell bunn med både trepeler og betong. Limtredragere blir montert mellom … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Brygge Larkollen

Pigget og fjernet gammel betong stenbrygge/molo. Spuntet opp ny fundament ramme til fjellbunn med støp innvendig. Spuntramme kledd med impregnert … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Lille Erte-Femsjøen

Arbeidet som skal utføres er sveising, belastning og senking av ca.1035m med Ø500mm vannledning i Lille Erte. Dette er en … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |