Prosjekter

Nordic Park Holtskogen

Det skal opparbeides 463 600m2 med tomt inkl. grøntområder. Det skal også etableres 1400m med vei, vann avløp og kabelgrøfter … Les videre

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |

Huggenes Tomt N3

Opparbeidelse av 6 daa tomt til næringsformål. Tomten ligger på Rygge Næringspark Østfold like ved E6 i Rygge.  

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |

Norderhaug

Oppføring av ny brygge med fortøyningsbommer. Brygge forankret i fjell bunn med både trepeler og betong. Limtredragere blir montert mellom … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Brygge Larkollen

Pigget og fjernet gammel betong stenbrygge/molo. Spuntet opp ny fundament ramme til fjellbunn med støp innvendig. Spuntramme kledd med impregnert … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Lille Erte-Femsjøen

Arbeidet som skal utføres er sveising, belastning og senking av ca.1035m med Ø500mm vannledning i Lille Erte. Dette er en … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Ustvedt bru

Bytte bru over østre linje mellom Ski og Kråkstad. Ny Limtrebru leveres og monteres av Moelven Limtre AS.  

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter |

SMS5

Forberedende arbeider for nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta–Moss–Såstad. I Moss sentrum omfatter arbeidene omlegging av spor for Østfoldbanen ved stasjonsområdet. … Les videre

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter |

Stenhuggaren

Markarbete för 35 bostadsrätter

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

KV Torsken

Markarbete för nybyggnad i innergård i centrala Strömstad

Skrevet i Prosjekter, Spesielle anleggsarbeider |

Gang og sykkelvei Hovin – Holli

Prosjektering og bygging av 5400m gang og sykkelvei med SVV standard. 2 500 m VA-grøfter (vann, spillvann, overvann og trykkavløp).

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter |