Scroll Top

MEDLEMSKAP I LGBIL

(Mer informasjon kommer…)

Du finner innmeldingsskjema på web. Når du har besvart skjemaet får du en bekreftelse. Du vil bli registrert på felles e-postliste. Dersom du har en internadresse i Leif Grimsrud AS, er det viktig at du bruker denne.

Pris

Medlemskap koster kr 50,- i året. Dette er en symbolsk sum, som kreves for å registrere medlemmene, slik at de mottar fordelene skattefritt. Det vil si at deltagende ikke-medlemmer blir beskattet. Full kontingent betales uansett når i kalenderåret innmeldingen skjer. For ansatte i Leif Grimsrud AS inkluderer kontingenten alle avgifter knyttet til aktiviteter. Medlemmer som har andre eller ingen forhold til bedriften vil måtte betale en sum ved deltagelse på arrangementer.

Personer med følgende roller kan tas opp som medlem i LGBIL:

 • Den som er ansatt, på hel- eller deltid, ved Leif Grimsrud AS.
 • Ansattes ektefelle/samboer/barn over 16 år dersom de ikke har bedriftsidrettslag med aktuell aktivitet/idrettsgren på sin arbeidsplass/sitt studiested.
 • Pensjonister fra Leif Grimsrud AS.
 • Ansatte i bedrifter med eierinteresser (søster-, datter- eller morselskaper).
 • Lærlinger, vikarer eller elever på utplassering hos Leif Grimsrud AS eller bedrifter med eierinteresser.
 • Eksterne, uten tilknytning til Leif Grimsrud AS, dersom det ikke er bedriftsidrettslag med aktuell aktivitet/idrettsgren på vedkommendes arbeidsplass/studiested.

Kontingent betales til:

Konto: 9487 05 92846 merkes med personnummer.

Vipps: #568537 Leif Grimsrud Bedriftsidrettslag

Fornying av medlemskap

Medlemmet er selv ansvarlig for å oppdatere sin informasjon, og betale inn årsavgiften, for å beholde sine goder, innen 15. januar hvert år. LGBIL forsøker å sende ut påminnelser før denne fristen. Ubetalt kontingent vil føre til tap av fordeler, slik som rabatterte priser hos treningssentre, og får ikke delta på aktiviteter.

(Mer informasjon kommer…)

LGBIL er medlem av Norges Bedriftsidrettsforbund. Det innebærer at det er noen flere medlemsfordeler enn de som er nevnt over. Oppdatert oversikt finnes på Norges Bedriftsidrettsforbund sine nettsider (https://oslo.bedriftsidretten.no/p/34782/medlemsfordeler og https://oslo.bedriftsidretten.no/p/34942/medlemstilbud).

Det er ingen aktiv utmelding av LGBIL. Ubetalt kontingent innen 15. januar for hvert kalenderår, anses som utmelding.

Dersom du har andre interesser enn de aktiviteter som laget bedriver i dag, må du kontakte oss. Vi vil gjerne starte opp nye aktiviteter, men trenger innspill fra deg! Kanskje du er interessert i noe av det følgende, eller kanskje noe helt annet. Uansett: gi beskjed!

 • Stressmestring
 • Rumpeldunk
 • Calisthenics
 • Kostholdsveiledning
 • Kanonball
 • Sjakk
 • Konebæring
 • Disc-golf
 • Selvforsvar
 • Skyting
 • Matlaging

Dersom du er usikker på om dine interesser er aktuelle for laget, kan du kontakte oss for en vurdering.

Ta kontakt med oss, og fortell oss hva du ønsker å bidra med. Vi behøver både tips til å utvide tilbudet, og ildsjeler som kan hjelpe oss å dra i gang aktiviteter og arrangementer.

Årsmøte avholdes innen mars hvert år. Alle medlemmer er invitert til å delta. Innkalling sendes ut to uker i forveien. Saker og innspill må sendes inn senest én uke før møtet.

E-post: idrett@leifgrimsrud.no

E-post for faktura: faktura@leifgrimsrud.no

Postadresse: Svinesundsveien 334 1788 Halden

Organisasjonsnummer: 922 748 063

Facebook: https://www.facebook.com/leifgrimsrudbil/

 

Leder: Kristine Græsdal Jenssen tlf. 988 43 552 e-post kristine@leifgrimsrud.no.

Innebandy: Jon-Morten Nilsen tlf. 988 44 882 e-post jo-mo-ni@online.no.

Bowling: Camilla Øyen tlf. 981 34 758 e-post camillaoyen@icloud.com.

Rinkbandy: Stian Klausen tlf. 920 13 428 e-post stian@leifgrimsrud.no.

Golf: Lars-Marius Brekke tlf. 102 46 331 e-post larsmarius@leifgrimsrud.no.

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]