Bane

JAN CATO RØD

Avdelingsleder Bane

Innen jernbane har vi opparbeidet oss god kompetanse med utbygging av driftsbanegård, togstasjoner, sidespor og installasjon av teknisk anlegg.

Grimsrud bygger og vedlikeholder offentlig infrastruktur som jernbane.

Avdeling bane arbeider innen fornyelse og vedlikehold på eksisterende jernbaner og sporveier. Vi har mobile ressurser og tar på oss oppdrag over hele landet.

Vår bane-enhet utfører arbeider innenfor overbygning, underbygning, kontaktledning og signal, og samarbeider med andre enheter i Grimsrud med spisskompetanse og kapasitet på f.eks underbygningsarbeider.

Bane har sertifiserte medarbeidere innenfor følgende fagfelt:

  • Banemontører
  • Skinnesveisere
  • Anleggsmaskinfører med fagbrev
  • Hovedsikkerhetsvakter
  • Leder for elsikkerhet i og ved jernbanene kontaktledningsanlegg

Grimsrud har som målsetting å være den foretrukne, og en aktuell leverandør innen diverse bygging, fornyelse og vedlikehold på jernbaner og sporveier.