VA-anlegg

GrimsrudGrimsrud utfører komplette VA-anlegg i alle størrelser og omfang.

Prosjektering:
Vi har egne ingeniører som prosjekter komplette VA-anlegg.

Utførelse:
Vi har bred erfaring innen utbygging av VA-anlegg. Vi har utført store ringledninger, overførselsledninger og etter hvert mange rehabiliterings jobber opp gjennom årene. Utbygging av VA i hyttefelt har vi også opparbeidet oss god erfaring med, og har mange referanseprosjekter. Ellers kan nevnes bygging / montering av pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner, høydebasseng etc. Vi har flere komplette rørlegger lag.

Sluttkontroll:
Vi har også eget utstyr for KS kontroll av vann- og avløpsanlegg.

Grimsrud utfører komplette VA-anlegg i alle størrelser og omfang med dyktige og fleksible medarbeidere med lang erfaring i bransjen og en moderne maskinpark med dagens krav til fleksibilitet og sikkerhet.