Infra­struktur

Driftsbanegård-hovedb.1Grimsrud bygger og vedlikeholder offentlig infrastruktur som veg og jernbane. Vi har god erfaring innen veibygging, rundkjøringer, kulvertunderganger, fylkesveier, kommunale veier med mer.

Innen jernbane har vi opparbeidet oss god kompetanse med utbygging av driftsbanegård, togstasjoner, sidespor og installasjon av teknisk anlegg.

Grimsrud utfører komplette anlegg med dyktige og fleksible medarbeidere med lang erfaring i bransjen og en moderne maskinpark med dagens krav til fleksibilitet og sikkerhet.