Industri­områder

industriområderGrimsrud har etter hvert god erfaring med tilrettelegging av store industriområder. Vi prosjekter, masseberegner og finner gunstige løsninger for kunden / utbygger.

Vi har flere større maskiner som egner seg godt for masseforflytninger for planering av tomter. Vi utfører også komplette VVA–anlegg med tekniske installasjoner for klargjøring til bygging på tomtene. Videre utfører vi grunn og utomhus arbeidene ved utbygging av industri tomter / bygg.

Grimsrud utfører tilrettelegging av store industriområder med dyktige og fleksible medarbeidere med lang erfaring i bransjen og en moderne maskinpark med dagens krav til fleksibilitet og sikkerhet.