Scroll Top

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Leif Grimsrud As er omfattet av åpenhetsloven, som skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og verdige arbeidsvilkår i forbindelse med produksjon av tjenester og varer. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten arbeider med aktsomhetsvurderinger.

Grimsrud sin rapport for gjeldende periode finner du her: KOMMER

 

GRIMSRUD SITT ARBEID MED OPPFØLGING AV FORRETNINGSPARTNERE

 

Grimsrud arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester.

Vår kartlegging av leverandørkjeder og forretningspartnere er basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer bl.a. en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningspartnere.

Våre leverandørkjeder består gjerne av flere ledd underleverandører. Dette krever at det gjøres en prioritering ved aktsomhetsvurderingen. Vi prioriterer ut ifra en vurdering av risiko (type og omfang) for potensielle og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er en omfattende og løpende prosess. Gjennom vår til enhver tid prioriterte vurderinger vil vi søke å identifisere, forebygge/unngå og redusere potensiell og faktisk negativ påvirkning. Dette gjelder både internt i vår virksomhet, i vår leverandørkjede og hos forretningspartnere.

OFFENTLIG REDEGJØRELSE OG INFORMASJON

 

Grimsrud offentliggjør en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med kravene i åpenhetsloven, første gang 30. juni 2024.

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til vår økonomi- og innkjøpssjef ohs@leifgrimsrud.no.

Vi vil besvare en skriftlig forespørsel innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt iht. åpenhetsloven §7.