Scroll Top

Anlegg

olav stokkeland

Avdelingsleder Anlegg

Grimsrud utfører anleggsarbeider med dyktige og fleksible medarbeidere med lang erfaring i bransjen og en moderne maskinpark med dagens krav til fleksibilitet og sikkerhet.

Grimsrud utfører anleggsoppdrag innen flere områder

Vi tar på oss komplette anleggsarbeider med både grunn, betong og tre.

Noen av våre oppdrag har vært:

  • utbygging og rehabilitering av kraftstasjoner
  • utført grunnarbeid for broer kan spesielt nevnes Svinesundbroen.
  • bygging av teknisk kulvert under gågaten i Fredrikstad

Grimsrud utfører spesielle anleggsarbeider med dyktige og fleksible medarbeidere med lang erfaring i bransjen og en moderne maskinpark med dagens krav til fleksibilitet og sikkerhet.

Vi leverer også komplette VA-anlegg i alle størrelser og omfang. Vi har egne ingeniører som prosjekter komplette VA-anlegg. Våre ansatte stiller med bred erfaring innen utbygging av VA-anlegg. Vi har utført store ringledninger, overførselsledninger og etter hvert mange rehabiliterings jobber opp gjennom årene. Utbygging av VA i hyttefelt har vi også opparbeidet oss god erfaring med, og har mange referanseprosjekter. Ellers kan det nevnes bygging / montering av pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner, høydebasseng etc. Vi har flere komplette rørleggerlag. Vi stiller også med eget utstyr for KS kontroll av vann- og avløpsanlegg.
Her får oppdragsgiver komplette VA-anlegg i alle størrelser og omfang med dyktige og fleksible medarbeidere med lang erfaring i bransjen og en moderne maskinpark med dagens krav til fleksibilitet og sikkerhet.

Det bør også nevnes at vi bygger og vedlikeholder offentlig infrastruktur som veg og jernbane. Vi har god erfaring innen veibygging, rundkjøringer, kulvertunderganger, fylkesveier, kommunale veier med mer.

Grimsrud har etter hvert fått god erfaring med tilrettelegging av store industriområder. Vi prosjekter, masseberegner og finner gunstige løsninger for kunden / utbygger.