VVA Brusevollbekken

Rehabilitering av VA nettet i deler av Gamle Isevei, Myraveien og Haraldsgate.

 Arbeidet består hovedsakelig av graving og nedlegging av nye kommunale ledninger inkludert kummer. Lengde ca 1100 meter. Ledningstraseen er stedvis flyttet slik at den blir liggende på kommunal grunn.

Grøftene er opp mot 4.0 m dype.

Rv111 Iseveien skal krysses med No-digg utførelse. Inkludert etablering av trekke/-mottaksgroper

Etablering av kabelgrøfter. Viken og Telenor skal ha med kabler. Sarpsborg kommune skal ha med trekkerør. Langs Gml.Isevei skal nye lysmastfundamenter og lys kabel legges med.

Det ligger eksisterende VA-anlegg, telekabler og elektriske anlegg inkl. høyspent i grunnen.

 

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Haralds gate 3, 1738 Borgenhaugen

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune

Byggetid: aug 19 – okt 20

Kontraktsum: 16 763 939 eks mva

VA-anlegg